VentEndins

VentEndins

POP RURAL CATALUNYA CENTRAL

POP RURAL CATALUNYA CENTRAL

Amb una recepta particular i uns orígens 100% de la terra, VentEndins proposa una experiència musical innovadora de qualitat i carregada d’emocions, herència de la música de carrer, la rumba i l'havanera més nostra, el que s'ha batejat com a pop rural.

Amb una recepta particular i uns orígens 100% de la terra, VentEndins proposa una experiència musical innovadora de qualitat i carregada d’emocions, herència de la música de carrer, la rumba i l'havanera més nostra, el que s'ha batejat com a pop rural.